Visie & Beleidsplein

Kracht voor de sport

evaluatieprogramma NOC*NSF programma infrastructuur

Jong, H. de, Bannink, F., & Groen, K.J. (1999). Kracht voor de sport: evaluatieprogramma NOC*NSF programma infrastructuur. Utrecht: Berenschot.

Op initiatief van NOC*NSF is en de landelijke sportbonden is door het ministerie van VWS een programma gestart en gesubsidieerd ter versterking van de ondersteuning aan sportverenigingen door landelijke sportbonden. Het programma is gestart in 1995 en afgelopen in 1999. Dit rapport is een evaluatie van het programma.

Uitgever(s): Berenschot,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Henk de Jong
Floris Bannink
Kees Jan Groen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
beleid
evaluatie
sportinfrastructuur