Visie & Beleidsplein

Samen spelen, samen scoren

sportbeleidsnota Hoogeveen

(2000). Samen spelen, samen scoren: sportbeleidsnota Hoogeveen. Bussum: Marktplan Adviesgroep.

Sportbeleidsnota van de gemeente Hoogeveen, waarin de doelstellingen en uitgangspunten voor het Hoogeveense sportbeleid voor de langere termijn (tot 2010) is vastgelegd. Per beleidsonderdeel worden de randvoorwaarden en instrumenten aangegeven, met behulp waarvan de gemeente invulling zal geven aan haar sportbeleid.

Uitgever(s): Marktplan Adviesgroep,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid