Visie & Beleidsplein

Jeugdbeleid, jong beleid

advies over de verdere ontwikkeling van lokaal preventief jeugdbeleid

Napel, M. ten (1998). Jeugdbeleid, jong beleid: advies over de verdere ontwikkeling van lokaal preventief jeugdbeleid. Rijswijk: Ontwikkeling Lokaal Preventief Jeugdbeleid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

'Jeugdbeleid, jong beleid' geeft op hoofdlijnen aan in welke richting het lokaal preventief jeugdbeleid zich verder zou moeten ontwikkelen en hoe dat proces ondersteund kan worden. Het bevat aanbevelingen over de rol en positie van de jeugd, de invulling van preventief jeugdbeleid en het voorzieningenaanbod voor jeugd en over de rol van de gemeenten en van het rijk.

Uitgever(s): Ontwikkeling Lokaal Preventief Jeugdbeleid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marianne ten Napel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdbeleid
lokaal beleid