Visie & Beleidsplein

Beleidskader wet op de jeugdzorg

(2000). Beleidskader wet op de jeugdzorg. Den Haag: Ministerie van VWS.

Dit beleidskader vormt de basis voor de wet op de jeugdzorg. Het beleidskader bevat een beknopte visie op jeugdzorg en daarvan afgeleid de keuzen ten aanzien van hoofdpunten, zoals de reikwijdte van de wet, de afbakening van het begrip jeugdzorg en het recht op jeugdzorg.

Uitgever(s): Ministerie van VWS,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
jeugdzorg
wet- en regelgeving