Visie & Beleidsplein

Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn

Duyvendak, J.W., Boonstra, N., Vliet, K. van, & Plemper, E. (2004). Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

De vraagstelling van dit document is tweeledig en luidt als volgt:

  1. Welke trends en hieruit voortvloeiende sociale kwesties zijn op afzienbare termijn te verwachten?
  2. Wat zijn de gevolgen van deze trends en de onderscheiden sociale kwesties voor de beroepsuitoefening en de beroepenstructuur zorg en welzijn?

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Willem Duyvendak
Nanne Boonstra
Katja van Vliet
Esther Plemper

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beroepsprofielen
gezondheidszorg
veranderingsprocessen
zorg en welzijn