Visie & Beleidsplein

Werkplan 2000

Verwey-Jonker Instituut

(2000). Werkplan 2000: Verwey-Jonker Instituut. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Werkplan 2000 biedt een uitgebreid overzicht van het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut verricht. Het werkplan is opgezet rond de zes programmalijnen van het Verwey-Jonker Instituut: leefbaarheid en sociale integratie, participatie van burgers en de civil society, jeugd, sociale zekerheid en sociale activering, zorgvernieuwing en informele zorg, en sociale infrastructuur: conceptuele en institutionele aspecten.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd
leefbaarheid
maatschappelijke integratie
samenleving
sociale infrastructuur
zorg en welzijn