Visie & Beleidsplein

Zicht op jeugd

jeugd op weg naar de toekomst 1997-2001

(1997). Zicht op jeugd: jeugd op weg naar de toekomst 1997-2001. Rijswijk: Ministerie van VWS.

In dit programma van de interdepartementale Commissie Jeugdonderzoek (CJO) wordt de uitkomst beschreven van onderzoek dat is verricht in opdracht van de Commissie. Daarin staat centraal de vraag hoe de jeugd anno 1997 ervoor staat en wat de aandachtspunten zijn om de maatschappelijke positie van jeugd en dan met name van kwetsbare jeugd te verbeteren.

Uitgever(s): Ministerie van VWS,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd
maatschappelijke ontwikkeling
sociaal-economische positie