Visie & Beleidsplein

Kinderopvang bij NOC*NSF

werking, behoefte en draagvlak

Boom, A. ten (1996). Kinderopvang bij NOC*NSF: werking, behoefte en draagvlak. Arnhem: NOC*NSF.

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek met als doel aanbevelingen te doen omtrent een toekomstige kinderopvang-regeling voor het personeel van NOC*NSF. Hiertoe zijn de huidige en toekomstige behoefte aan formele kinderopvang, de werking van bestaande regelingen en het draagvlak voor een regeling onder personeel en management onderzocht.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Annemarie ten Boom

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
kinderopvang