Visie & Beleidsplein

Samenwerken aan de krachtige stad

uitwerking van het stelsel grotestedenbeleid 2005-2009 (GSB III)

(2004). Samenwerken aan de krachtige stad: uitwerking van het stelsel grotestedenbeleid 2005-2009 (GSB III). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deze nota geeft een kader voor het Grotestedenbeleid in de convenantperiode 2005-2009. De nota bevat ook doelstellingen ten aanzien van gezondheidsachterstanden.

Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Download(s)

Samenwerken aan de krachtige stad : uitwerking van het stelsel grotestedenbeleid 2005-2009 (GSB III)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheidsverschillen
stedenbeleid