Visie & Beleidsplein

Sport

voorzieningen

haalbaarheid en fasering van nieuwe sportaccommodaties te Lelystad

eindrapportage

(2002). Sport: voorzieningen, haalbaarheid en fasering van nieuwe sportaccommodaties te Lelystad, eindrapportage. Gouda: Hopman Andres Consultants BV.

In dit onderzoek is voor de gemeente Lelystad een prognose opgesteld van de ontwikkeling in de behoefte aan sportvoorzieningen. Op grond van deze prognose is bepaald in welke mate de capaciteit van de huidige sportvoorzieningen al dan niet toereikend is voor de bevolkingsomvang van 80.000.

Uitgever(s): Hopman Andres Consultants BV,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

prognoses
sportaccommodaties