Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sportaccommodaties

Vries, R.F. de (2004). Ruimte voor sportaccommodaties. Bussum: Marktplan Adviesgroep.

NOC*NSF wil dat de georganiseerde sport meer invloed krijgt op de besluitvorming op het gebied van ruimtelijke ordening en sportaccommaties. Marktplan adviesgroep is gevraagd een voorstel hiervoor in te dienen. NOC*NSF onderscheidt hiervoor de volgende drie hoofdvragen: Wat is de ruimteclaim van de georganiseerde sport, welke (kwalitatieve) randvoorwaarden gelden voor de inrichting en het gebruik van de ruimte, en wat is de economische en maatschappelijke meerwaarde van sportaccommodaties.

Uitgever(s): Marktplan Adviesgroep,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rob de Vries

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
sportaccommodaties