Visie & Beleidsplein

Talent in actie

opbrengsten landelijk experiment verlengde schooldag voortgezet onderwijs

Valkestijn, M., & Oenen, S. van (2002). Talent in actie: opbrengsten landelijk experiment verlengde schooldag voortgezet onderwijs. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).

Dit boekje bevat de uitkomsten van het Landelijke experiment Verlengde schooldag voortgezet onderwijs (VSD-VO), wat in Nederland plaatsvond van 1997 tot en met 2001. Dit experiment heeft veel ervaringen opgeleverd met de verlengde schooldag in de praktijk. In deze publicatie kan met lezen hoe VSD-programma's zo opgezet kunnen worden dat de sociale competentie van de deelnemers gestimuleerd wordt en dat ze meer gemotiveerd raken om nieuwe sociale banden aan te gaan op school en in hun omgeving. Ook wordt de nodige informatie gegeven over hoe de verlengde schooldag in de praktijk te organiseren is in nauwe samenwerking met gemeenten, met instellingen voor welzijn, kunst en sport en soms ook met het lokale bedrijfsleven. Op de cd-rom staat de gecomprimeerde tekst van deze publicatie, aangevuld met audiovisueel materiaal, meer gedetailleerde programmabeschrijvingen en tips over organisatie en financiƫn, links naar achtergronddocumenten en relevante adressen.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marja Valkestijn
Saskia van Oenen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

aanleren
buitenschoolse activering
gemeenten
kinderopvang
verlengde schooldag