Visie & Beleidsplein

Jeugdmonitor 1999

kengetallen

(1999). Jeugdmonitor 1999: kengetallen. Hengelo: Gemeente Hengelo, afd. Onderzoek & Statistiek.

De jeugdmonitor heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen en trends in het gedrag van jongeren in beeld te brengen in de gemeente Hengelo. Bij het ontwikkelen van de jeugdmonitor is aansluiting gezocht bij het zogeheten sociaal-ecologische ontwikkelingsmodel van probleemgedrag.

Uitgever(s): Gemeente Hengelo, afd. Onderzoek & Statistiek,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

burgerparticipatie
gemeentelijk beleid
jeugdbeleid
jongeren
leefstijl
maatschappelijke ontwikkeling