Visie & Beleidsplein

Bewust, betrokken en betrouwbaar

visiedocument zorgaanbieders in de jeugdzorg

Lieshout, M. van (2003). Bewust, betrokken en betrouwbaar: visiedocument zorgaanbieders in de jeugdzorg. Utrecht: Maatschappelijke Ondernemers Groep.

Dit visiedocument betreft zorgaanbieders in de jeugdzorg. Het bestaat uit drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk staat de visie van de zorgaanbieders op hun taken en functies centraal. Dat gebeurt vanuit drie invalshoeken: de cliënt, de interactie tussen hulpverlener en cliënt (het primaire proces) en de maatschappelijke context waarbinnen de zorgaanbieders hun taken en functies vervullen. Het tweede hoofdstuk gaat over de achtergronden, ontwikkelingen en actualiteit van de jeugdzorg. In het derde hoofdstuk geven zorgaanbieders hun visie op de toekomst en de verbeteringen die op de korte en langere termijn noodzakelijk en haalbaar zijn.

Uitgever(s): Maatschappelijke Ondernemers Groep,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maurice van Lieshout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd
jeugd- en opvoedhulp
jeugdzorg