Visie & Beleidsplein

Buiten de lijnen

een verkennend onderzoek naar de voorwaarden waaronder sportverenigingen kunnen professionaliseren tot Sociale Ondernemingen

Dalfsen, H. van (2008). Buiten de lijnen: een verkennend onderzoek naar de voorwaarden waaronder sportverenigingen kunnen professionaliseren tot Sociale Ondernemingen. Groningen: Academie voor Management.

De centrale probleemstelling van dit verkennende onderzoek luidt als volgt: onder welke voorwaarden kunnen sportverenigingen professionaliseren tot Sociale Ondernemingen? Het onderzoek gaat na wat de neerslag van de ontwikkelingen van de laatste jaren rond de sportverenigingen geweest is. Zijn de sportverenigingen echt bedrijfsmatiger gaan werken en hebben ze een doel voor ogen waar professionalisering een voorwaarde voor is? Wellicht kunnen de conclusies van dit onderzoek aanleiding zijn om een aantal van de gevonden voorwaarden nader te onderzoeken. Daarnaast kan bewustwording op het terrein van professionalisering van sportverenigingen en Sociaal Ondernemen door sportverenigingen de aansluiting tussen sportvereniging en overheid wellicht verbeteren.

Uitgever(s): Academie voor Management,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hans van Dalfsen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bedrijfsleven
professionalisering
sportverenigingen