Visie & Beleidsplein

Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens

wet bescherming persoonsgegevens

Sauerwein, L.B., & Linnemann, J.J. (2002). Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens: wet bescherming persoonsgegevens. Den Haag: Ministerie van Justitie.

Om personen, organisaties, ondernemingen en overheidsinstellingen die persoonsgegevens verwerken of gaan verwerken, behulpzaam te zijn bij het nemen van maatregelen om aan de Wet bescherming persoonsgegevens te voldoen, geeft het Ministerie van Justitie deze handleiding uit. Deze handleiding is tot stand gekomen na overleg met de Registratiekamer, VNO-NCW, FNV, de Consumentenbond, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Sales Promotion, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Uitgever(s): Ministerie van Justitie,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

L.B. Sauerwein
J.J. Linnemann

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

databanken
ministerie van Justitie
wet- en regelgeving