Visie & Beleidsplein

Sportaccommodaties in achterstandswijken

een verkenning van mogelijkheden en onmogelijkheden

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) (1991). Sportaccommodaties in achterstandswijken: een verkenning van mogelijkheden en onmogelijkheden. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Samenvatting van het onderzoeksrapport 'sportaccommodaties in achterstandswijken - een verkenning in het kader van sport en sociale vernieuwing'. Sport en sociale vernieuwing. Twee begrippen die op het eerste gezicht los van elkaar leken te staan. Er blijken echter wel degelijk raakvlakken tussen beide te bestaan. Er zijn diverse mogelijkheden voor gemeenten en sportorganisaties om op lokaal niveau vorm en inhoud te geven aan sport en sociale vernieuwing. Middels de publicaties in deze reeks wil het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een aantal van die mogelijkheden onder de aandacht brengen.

Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

achterstandsbuurten
beleid
sportaccommodaties
sportbeleid