Visie & Beleidsplein

De fun- en adventuremarkt in België

WES (2009). De fun- en adventuremarkt in België. Assebroek-Brugge: WES vzw.

WES heeft op verzoek van het Kenniscentrum Recreatie een aantal gesprekken gevoerd met personen en organisaties die nauw betrokken zijn bij de Belgische 'fun- en adventuremarkt'. Het hoofddoel van dit onderzoek, dat uiteindelijk uitgevoerd wordt voor de Voedsel- en Warenautoriteit, is kijken en benchmarken hoe met veiligheid in de sector wordt omgegaan. Dit rapport is de samenvatting van de gesprekken met de betrokken partijen, maar bevat tevens een aantal bijlagen die voor de Nederlandse overheid van belang kunnen zijn. Achtereenvolgens worden besproken: de situering van het onderwerp en de terminologie; de markt, het aanbod en de vraag; de relatie met de toeristische sector, de wetgeving; de Beroepsfederatie van Natuursport Ondernemingen, het auditsysteem en het label 'approved safety practices'; conclusies en aanbevelingen.

Uitgever(s): WES vzw,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

WES

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

België
veiligheid
vrijetijdsbesteding
wet- en regelgeving