Visie & Beleidsplein

Masterclass leisure Amsterdam DRO 2006

Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening (2006). Masterclass leisure Amsterdam DRO 2006. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

Amsterdam werkt - evenals andere toonaangevende steden in Europa als Berlijn, Kopenhagen, Dublin en Barcelona - aan de opgave om het leisure/toeristisch product te vernieuwen. Inzet is om dit op een zodanige manier te doen dat haar aantrekkelijkheid voor bezoekers aansluit bij de stedelijke affiniteit en het stedelijke kwaliteitsbesef van haar bezoekers, bewoners en bedrijven. In eerdere plannen heeft Amsterdam daarbij gekozen haar positie als een levendige creatieve, innovatieve stad met handelsgeest te versterken. Die kwaliteitsslag sluit goed aan bij algemene ontwikkelingen in niet alleen de toeristische markt, maar ook in de toenemende concurrentie tussen steden om creatieve kenniswerkers. Voor die mensen - die de spil zijn van de toekomstige diensteneconomie - wegen vrijtijdsmilieus immers steeds zwaarder als vestigingsplaatsfactor. Mede daardoor is de concurrentie tussen internationale toeristensteden ook krachtig toegenomen. Meer nog dan in het verleden, vereist de actuele positie een voortgaande strategische inzet in de hoofdstedelijke vrijetijd en toerisme economie. Daarbij is het essentieel dat Amsterdam structureel en blijvend in het toeristische aanbod investeert. Dit temeer omdat het toeristische aanbod voor een deel ook het vrijetijdsaanbod voor de bewoners is.

Uitgever(s): Gemeente Amsterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

steden
toerisme
vrije tijd