Visie & Beleidsplein

Surfcentrum De Schotsman

een evaluatie naar het gebruik en functioneren van het surfcentrum

Provinciale Planologische Dienst van Zeeland (1985). Surfcentrum De Schotsman: een evaluatie naar het gebruik en functioneren van het surfcentrum. Middelburg: Provinciale Planologische Dienst van Zeeland.

Het voorliggende rapport is het resultaat van een evaluerend onderzoek naar het gebruik en functioneren van het surfcentrum bij de Schotsman aan het Veerse Meer. Het onderzoek is opgezet en verwerkt door de Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland, waarbij overleg heeft plaatsgevonden met de Technische Adviescommissie van het Recreatieschap Veerse Meer. In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Tevens vindt een uitwerking plaats van deze resultaten in de vorm van een evaluatie van het functioneren van het surfcentrum.

Uitgever(s): Provinciale Planologische Dienst van Zeeland,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Provinciale Planologische Dienst van Zeeland

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Zeeland
recreatieve voorzieningen
sportaccommodaties
sportinfrastructuur
vrijetijdsbesteding
watersporten