Visie & Beleidsplein

Watersport in Friesland

omvangsanalyse

Beets, M. van, & Veenink, T. (1996). Watersport in Friesland: omvangsanalyse. Leeuwarden: Instituut voor Service Management, Christelijke Hogeschool Noord-Nederland, Faculteit Economie & Management.

In dit rapport wordt verslag gedaan van een kwantitatieve analyse van de watersport in Friesland. De provincie Friesland heeft een monitoringsysteem ontworpen om de omvang en ontwikkelingen van de watersport in Friesland in kaart te kunnen brengen. Het vooronderzoek naar de omvang van de watersport in Friesland, ligt ten grondslag aan dit monitorsysteem. Bij de invulling van de monitoring is gebruik gemaakt van een drietal deelonderzoeken, die uitgevoerd zijn door het Instituut voor Service Management.

Uitgever(s): Instituut voor Service Management, Christelijke Hogeschool Noord-Nederland, Faculteit Economie & Management,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

M. van Beets
T. Veenink

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Friesland
watersporten