Visie & Beleidsplein

Fiets voorop!

nota over het fietsbeleid van de gemeente Den Haag

Lemmink, K.A.P.M. (1997). Fiets voorop!: nota over het fietsbeleid van de gemeente Den Haag. Den Haag: Gemeente Den Haag.

In deze nota worden voorstellen gelanceerd om nog meer mensen op de fiets te krijgen. De nota van de gemeente Den Haag streeft naar het bevorderen van het fietsgebruik op korte afstand op basis van een integraal pakket aan maatregelen voor zowel de rijdende fiets als voor het stallen van de fiets. De volgende taakstelling is geformuleerd: in het jaar 2000 is het fietsgebruik op verplaatsingen tot 5 kilometer 10 procent hoger dan in 1995. In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie van het fietsverkeer in Den Haag weergegeven. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de beleidsuitwerking en -maatregelen ten aanzien van de rijdende fietser en het stallen behandeld. Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 een prioritering aan de maatregelen gegeven. Tevens zijn de globale kosten van de maatregelen geraamd.

Uitgever(s): Gemeente Den Haag,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koen Lemmink

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
fietsen
lokaal beleid