Visie & Beleidsplein

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

J. Cruijff

over intuïtie, autonomie en effectiviteit van professionals in wijken

Manders, T. (2010). Je gaat het pas zien als je het doorhebt: J. Cruijff, over intuïtie, autonomie en effectiviteit van professionals in wijken. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

'De beste professionals moeten in de slechtste wijken aan het werk.' Dit stelde Pieter Winsemius op een congres van VROM op 1 november 2006. De aanpak van probleemwijken vraagt om goed gekwalificeerde betaalde krachten, die voldoende ruimte krijgen om hun tijd en energie naar eigen inzicht zo effectief mogelijk in te zetten. Zo kunnen zij samen met de betrokken burgers hun doelen bereiken. Het belang van professionals wordt al langer gezien. Betekent dit ook dat de randvoorwaarden voor professionals optimaal zijn? In hoeverre hebben zij zelf invloed op deze voorwaarden? Hoe kunnen we zien wat de resultaten van het werk van de professionals zijn? En hoe kunnen we deze beoordelen? Het ministerie van VROM ondersteunt met het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) nieuwe werkwijzen, methoden en samenwerkingsvormen. Deze innovaties hebben invloed op de rol en de positie van uitvoerende professionals. In een aantal IPSV-projecten is meer ruimte voor de professional zelfs de kern van de aanpak. Zes verhalen uit de praktijk laten zien wat voor professionals bij de wijkaanpak betrokken zijn, wat hen beweegt en hoe zij invloed hebben op hun handelingsvrijheid. Het ministerie van VROM wil met deze verhalen inspireren tot doen wat nodig is om de wijkaanpak tot een succes te maken.

Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Th. Manders

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
buurten
innovatie
leefbaarheid
professionalisering
sociale veiligheid
steden
stedenbeleid
veiligheid
wijken