Visie & Beleidsplein

Sportvisserij in zee en in kustwater

enige kenmerken van zeesportvissers, inzicht in accommodatie, wetgeving en verordeningen m.b.t. de zeesportvisserij

Coumans, B. (1984). Sportvisserij in zee en in kustwater: enige kenmerken van zeesportvissers, inzicht in accommodatie, wetgeving en verordeningen m.b.t. de zeesportvisserij. Amersfoort: Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS).

De visserij met de hengel in zee en in kustwateren is vergeleken met dezelfde visserij in de binnenwateren een zeer jonge tak van sport. Het is daarom niet verwonderlijk dat de visserij met de hengel op 'het zoute' tot nu toe niet dezelfde aandacht heeft gekregen als de visserij op 'het zoete' binnenwater. De belangenbehartiging en het beleid richtten zich bijna altijd op de visserij in het binnenwater. Gesteld kan worden dat beide visserijen zijn gebonden aan bepaalde (wettelijke) regels met dien verstande dat de visserij op het zoute water 'vrijer' is dan de visserij op het zoete water waar zaken spelen als huur en verhuur van visrechten, vergunningen, visstandbeheer, viswaterinrichting etc. In 1981 heeft het bestuur van de NVVS te kennen gegeven meer aandacht te willen schenken aan het behartigen van de belangen van de zeehengelaars.

Uitgever(s): Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bart Coumans

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
hengelsport