Visie & Beleidsplein

Ruimte voor spelen

speelruimteplan voor de woonomgeving van de wijken Geitenkamp, Monnikenhuizen en Arnhemse Allee

Hack, H. (1998). Ruimte voor spelen: speelruimteplan voor de woonomgeving van de wijken Geitenkamp, Monnikenhuizen en Arnhemse Allee. Deventer: ARCADIS Heidemij Advies.

Dit rapport is een beleidsvisie. Het rapport begint met een verkenning van de doelgroepen en een verkenning van speelmogelijkheden, gevolgd door een sterkte-zwakte-analyse van deze gegevens. Op basis van deze analyse zijn een negental visiepunten opgesteld om de bespeelbaarheid van de wijken Monnikenhuizen, Geitenkamp en Arnhemse Allee in de toekomst sterk te vergroten. De eerste laag wordt gevormd door "punten", de toekomstige speelplekken die de basis voor de speelstructuur vormen. De tweede laag bestaat uit "routes", die de punten onderling verbinden en zo de eigenlijke speelstructuur vormen. Tenslotte wordt de speelstructuur ondersteund door "spots", kleine speelvoorzieningen die er voor zorgen dat er een goede verdeling van spelaanleidingen over het plangebied ontstaat. Vervolgens wordt per laag een actieplan beschreven. Tenslotte is een voorbeelduitwerking "Fokke Noordhofstraat" opgenomen.

Uitgever(s): ARCADIS Heidemij Advies,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Henk Hack

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

(buiten) spelen
beleid
ruimtelijke ordening
speelruimte