Visie & Beleidsplein

Inventarisatie hippische recreatie

in Friesland en Groningen

Timmermans, F., & Boer, J. de (1998). Inventarisatie hippische recreatie: in Friesland en Groningen. Burgum: Van Hall Instituut, Hogeschool voor Voeding, Milieu en Landbouw.

Nagegaan is, wat er in Friesland en Groningen aanwezig is op het gebied van hippische recreatie. Daartoe zijn gegevens verzameld over: aantal ondernemingen, lokatie, aangeboden vormen van hippische recreatie en prijzen, alsmede: aantal men- en ruiterpaden, lengte en ligging en beheer. De gegevens zijn verzameld aan de hand van adresgegevens van de Kamer van Koophandel.

Uitgever(s): Van Hall Instituut, Hogeschool voor Voeding, Milieu en Landbouw,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Froukje Timmermans
Jelly de Boer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

paardensporten
ruimtelijke ordening
vrijetijdsbesteding