Visie & Beleidsplein

Op de fiets van stad naar buitengebied

routekeuze en waardering door stadsbewoners

Moerdijk, L.J., Bezemer, V., Boer, T.A. de, Bervaes, J.C.A.M., & Tiesbosch, S.C.J. (1999). Op de fiets van stad naar buitengebied: routekeuze en waardering door stadsbewoners. Wageningen: Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (ibn-dlo).

Doelstelling van dit onderzoek: Het verkrijgen van meer inzicht in het gebruik en de waardering van de door bewoners van steden gekozen routes om vanuit de stad naar het buitengebied te fietsen. Het onderzoek is hierop gebaseerd en heeft de volgende centrale vraagstelling: Wat zijn de kenmerken van fietsers en niet-fietsers?; hoe gebruiken stadsbewoners de fietsmogelijkheden in de stad om naar het buitengebied te gaan?; hoe wordt de fietstocht naar en in het buitengebied gewaardeerd?; in hoeverre kan GIS worden toegepast in dit onderzoek?. Deze vragen worden achtereenvolgens beantwoord en tevens volgen een aantal conclusies en aanbevelingen.

Uitgever(s): Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (ibn-dlo),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

L.J. Moerdijk
V. Bezemer
Tineke de Boer
J.C.A.M. Bervaes
S.C.J. Tiesbosch

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fietsen
groene ruimte
natuur
ruimtelijke ordening