Visie & Beleidsplein

Sport in de samenleving

een literatuurstudie naar het belang van sportbeoefening in Nederland en hoe die te beïnvloeden is

Heetman, I. (1999). Sport in de samenleving: een literatuurstudie naar het belang van sportbeoefening in Nederland en hoe die te beïnvloeden is. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

In het eerste hoofdstuk wordt het begrip sport neergezet. Wat is sport? In het tweede hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de huidige sportbeoefening en de effecten daarvan op de samenleving. Aan de hand van verschillende groepen wordt weergegeven wat zij met sport doen. Vervolgens wordt er een aantal trends op het gebied van sport beschreven. In het derde hoofdstuk wordt er getoond hoe de overheid omgaat met het fenomeen sport. Ook worden hier andere belangrijke belanghebbende of beïnvloedende (overheids)instanties genoemd en hun werkzaamheden op het gebied van sport beschreven. In het laatste hoofdstuk wordt de conclusie en aanbevelingen gegeven over het belang van sport in onze samenleving. Ook wordt er verder op ingegaan hoe de samenleving nu met sport omgaat en hoe we dat kunnen beïnvloeden.

Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ingrid Heetman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
gedragsverandering
samenleving
scripties
sportbeoefening
trends