Visie & Beleidsplein

Toegankelijkheid buitengebied

een onderzoek naar de toegankelijkheid voor de recreatievormen fietsen, wandelen en paardrijden in Apeldoorn

Spijker, J.H. (1989). Toegankelijkheid buitengebied: een onderzoek naar de toegankelijkheid voor de recreatievormen fietsen, wandelen en paardrijden in Apeldoorn. Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen.

De toegankelijkheid van het buitengebied van Apeldoorn wordt onderzocht. De toegankelijkheid wordt aan de hand van drie onderdelen bepaald: de bereikbaarheid, de ontsluiting en de toegankelijke ruimten. De toegankelijkheid kan worden belemmerd door vier typen barrières: fysiek-ruimtelijke barrières, sociaal-psychologische barrières, juridisch-bestuurlijke barrières en barrières door het gebrek aan kennis omtrent de mogelijkheden. Ook spelen meerdere partijen een rol bij toegankelijkheid.

Uitgever(s): Landbouwuniversiteit Wageningen, gemeente Apeldoorn,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J.H. Spijker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

groene ruimte
recreatieve voorzieningen
ruimtelijke ordening
toegankelijkheid
vrijetijdsbesteding