Visie & Beleidsplein

De snelle watersport

rapportage van een telefonische enquête onder snelle watersporters t.b.v. het zoneringsplan snelle watersport

Valk, L.H. van der, & Bosten, J.E.W.L. (1993). De snelle watersport: rapportage van een telefonische enquête onder snelle watersporters t.b.v. het zoneringsplan snelle watersport. Utrecht: Stichting voor ruimtelijk onderzoek en advies (STOGO).

De watersportorganisaties zijn tot het initiatief gekomen onderzoek te verrichten ten einde tot een plan c.q. model met betrekking tot inrichting en zonering te komen voor de beheerders van diverse watersportgebieden in ons land. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het vaargedrag van snelle watersporters en het inventariseren van knelpunten die zij bij het uitoefenen van hun sport ondervinden. In het kader van het op te stellen plan is naast een schriftelijke enquête onder nautische beheerders en de Rijkspolitie te Water, een telefonische enquête onder snelle watersporters gehouden. Deze laatste enquête is door STOGO in december 1992 uitgevoerd.

Uitgever(s): Stichting voor ruimtelijk onderzoek en advies (STOGO),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

L.H. van der Valk
J.E.W.L. Bosten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beheersplannen
natuur
ruimtelijke ordening
vrijetijdsbesteding
watersporten