Visie & Beleidsplein

Voorzieningenatlas stadsregio Rotterdam

Oosterman, J., Perton, S., & Oosterhoff, W. (1997). Voorzieningenatlas stadsregio Rotterdam. Rotterdam: Gemeente Rotterdam: Dienst Stedebouw + Volkshuisvesting Rotterdam.

Deze 'Voorzieningenatlas Stadsregio Rotterdam' is bedoeld als naslagwerk voor diegenen die zich in de stadsregio bezighouden met de planning, de ontwikkeling en het beheer van stedelijke en regionale voorzieningen. De atlas is uitgebracht onder de verantwoordelijkheid van drie diensten van de gemeente Rotterdam: de dienst Recreatie Rotterdam (DRR), Het Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam (OBR) en de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (dS+V). Omdat de atlas is toegespitst op de ruimtelijke aspecten van het voorzieningenbeleid, berust de feitelijke samenstelling en productie bij de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting. De atlas biedt een zo feitelijk mogelijk overzicht van de stand van zaken in de verschillende sectoren in 'voorzieningenland', anno 1996/1997. Daarbij gaat het om een inventarisatie van de voorzieningen en hun spreiding, een overzicht van het beleid en de plannen en een overzicht van trends en ontwikkelingen in de betreffende sectoren.

Uitgever(s): Gemeente Rotterdam: Dienst Stedebouw + Volkshuisvesting Rotterdam, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Recreatie Rotterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Oosterman
Sandra Perton
Wiebe Oosterhoff

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
recreatieve voorzieningen
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportinfrastructuur
steden