Visie & Beleidsplein

Sporten in Tilburg

een onderzoek naar het sportgedrag in Tilburg en de plaats van sport in de leefwereld van Tilburgse jongeren

Visvliet, C. van (1993). Sporten in Tilburg: een onderzoek naar het sportgedrag in Tilburg en de plaats van sport in de leefwereld van Tilburgse jongeren. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.

Deze scriptie beschrijft een tweetal onderwerpen. In het eerste deel wordt de sportdeelname in Tilburg in kaart gebracht. In het tweede deel wordt gekeken hoe belangrijjk sport is in de leefwereld van jongeren. De probleemstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: wat is de plaats van sport in de leefwereld van jongeren tussen de twaalf en de achttien jaar? Voorafgaand aan het onderzoek is een literatuurstudie verricht. Deze literatuurstudie heeft een beeld geschetst van de ontwikkelingen die van invloed zijn op het sportgedrag, het sportbeleid, de drempels en beperkingen voor sportbeoefening en de leefwereld van jongeren.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Cora van Visvliet

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleving
gedrag
gemeenten
jeugd
jongeren
scripties
sportbeoefening
sporters