Visie & Beleidsplein

Nederland en Vlaanderen

een leeuwenstrijd op Olympische hoogte

een onderzoek naar bepalende factoren voor prestaties op de Olympische Spelen 2008 in Nederland en Vlaanderen

Eijnden, W. van den, & Meulenbroeks, D. (2009). Nederland en Vlaanderen: een leeuwenstrijd op Olympische hoogte, een onderzoek naar bepalende factoren voor prestaties op de Olympische Spelen 2008 in Nederland en Vlaanderen. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

De laatste jaren weet Nederland keer op keer betere resultaten te behalen op het gebied van topsport dan België. Het is opmerkelijk dat deze twee kleine landen, die toch veel gemeen hebben, in de topsport zo ver van elkaar liggen. In dit onderzoek is nagegaan wat nou eigenlijk de factoren zijn die invloed hebben op topsportsucces en hoe de verhoudingen van deze factoren liggen tussen Nederland en België. Dit is bekeken om uiteindelijk antwoord te geven op de vraag waarom Nederland zo veel beter presteert op de Olympische Spelen dan België. Omdat Vlaanderen en Wallonië een apart sportbeleid voeren is uitgegaan van het Vlaamse sportbeleid.

Uitgever(s): Universiteit van Tilburg,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wout van den Eijnden
Danny Meulenbroeks

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

België
Nederland
scripties
sportbeleid
topsport
topsportbeleid