Visie & Beleidsplein

De rol van de sportcoach in het zelfvertrouwen van sporters

een kwalitatief onderzoek naar de invloed van de sportcoach op het zelfvertrouwen van sporters

Reijnen, E. (2009). De rol van de sportcoach in het zelfvertrouwen van sporters: een kwalitatief onderzoek naar de invloed van de sportcoach op het zelfvertrouwen van sporters. Tilbrug: Universiteit van Tilburg.

Doelstelling van het onderzoek is inzicht verkrijgen hoe sportparticipatie en hierbinnen de sportcoach bij kunnen dragen aan het zelfvertrouwen van sportparticipanten, teneinde aan te kunnen geven hoe sportcoaches het zelfvertrouwen van sportparticipanten kunnen vergroten zodat NOC*NSF toekomstige projecten gerichter kan ontwikkelen en implementeren. Hiervoor zal de volgende vraag beantwoord worden: hoe kan het zelfvertrouwen van recreatieve sporters door sportparticipatie en sportcoaches worden vergroot? Hiervoor wordt eerst het concept 'zelfvertrouwen' onderzocht. Vervolgens wordt de invloed van de sportcoach op het fysieke en sociale zelfvertrouwen van de participant onderzocht aan de hand van zes manieren: feedback, technische instructies, plezier, het begeleiden van doelstellingen, aanmoediging en de opleiding van de sportcoach.

Uitgever(s): Universiteit van Tilburg,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Els Reijnen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

coaching
scripties
zelfvertrouwen