Visie & Beleidsplein

De sport van het vernieuwen

onderzoek naar sportdeelname en sportbehoeften in een Nijmeegse sociale vernieuwingswijk

Daudt, M. (1995). De sport van het vernieuwen: onderzoek naar sportdeelname en sportbehoeften in een Nijmeegse sociale vernieuwingswijk. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.

In het kader van het sociale vernieuwingsbeleid van de gemeente Nijmegen in de wijk 't Acker, dienen door middel van het vergroten van de sportdeelname onder wijkbewoners, maatschappelijke achterstanden in de wijk te worden weggewerkt. Om sportbeoefening in de wijk te stimuleren en zodoende een bijdrage te laten leveren aan de doelen van het sociale vernieuwingsbeleid, zal, in samenspraak met wijkbewoners en organisaties die zich met sociale vernieuwing bezig houden, een op maat gesneden sportaanbod in de wijk gecreƫerd moeten worden. Om deze doelstelling te bereiken is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in zowel de drempels en stimulansen als de wensen en behoeften van bewoners van de Ackerwijken op het gebied van sportbeoefening. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: op welke wijze kan het gemeentelijk sportbeleid een bijdrage leveren aan het sociale vernieuwingsbeleid in de wijk 't Acker? De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mireille Daudt

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

achterstandsbuurten
achterstandssituatie
gemeentelijk beleid
scripties
sportbeoefening
sportsociologie
wijken