Visie & Beleidsplein

Samen in actie

over het gemeentelijke sportbeleid in de provincie Utrecht en de mogelijkheden tot samenwerking

Kleijn, C. (2000). Samen in actie: over het gemeentelijke sportbeleid in de provincie Utrecht en de mogelijkheden tot samenwerking. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.

De sportwereld is volop in beweging. Organisaties die zich met sport bezighouden zullen zich aan deze veranderende omgeving moeten aanpassen. Eén van deze organisaties is Sportservice Midden Nederland. Sportservice Midden Nederland heeft de ambitie haar ondersteuning aan de Utrechtse gemeenten uit te breiden. Op dit moment verleent Sportservice Midden Nederland alleen ondersteuning aan Amersfoort en Utrecht. De ontwikkelingen op het gebied van sport en de ambities van Sportservice Midden Nederland hebben geleid tot de volgende vragen die in deze scriptie centraal staan: (1) hoe kan Sportservice Midden Nederland de Utrechtse gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van de actievere rol die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het gebied van sport van de gemeenten vraagt?; (2) hoe kan deze ondersteuning worden vormgegeven?; (3) kan het vormen van samenwerkingsverbanden en/of een netwerk een bijdrage leveren aan het activeren van gemeenten op het gebied van het sportbeleid? De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Charlotte Kleijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Utrecht
beleidsondersteuning
gemeentelijk beleid
samenwerking
samenwerkingsverbanden
scripties
sportbeleid