Visie & Beleidsplein

Wie ben ik?

een onderzoek naar het imago van FC Den Bosch onder haar doelgroepen

Balveren, T. van (2000). Wie ben ik?: een onderzoek naar het imago van FC Den Bosch onder haar doelgroepen. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.

Het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, is uitgevoerd in opdracht van FC Den Bosch. Centraal in het onderzoek staat het achterhalen van het imago van FC Den Bosch onder haar doelgroepen. De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: door middel van de resultaten van dit imago-onderzoek inzicht krijgen in de manier waarop FC Den Bosch haar politiek, financieel en maatschappelijk draagvlak kan vergroten. De vraagstelling is tweeledig: (1) wat is het imago van FC Den Bosch bij haar diverse doelgroepen?; (2) welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om enerzijds de eventuele discrepantie tussen imago, identiteit en gewenst imago te verkleinen en anderzijds het imago te verbeteren? De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Theun van Balveren

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

doelgroepen
imago
scripties
sportverenigingen
topsport
voetbal