Visie & Beleidsplein

The challenging role of 'Sportservice Midden Nederland' towards primary schools

the adoption of sport- and exercise-related interventions by primary schools

Wit, R. de (2011). The challenging role of 'Sportservice Midden Nederland' towards primary schools: the adoption of sport- and exercise-related interventions by primary schools. Tilburg: Tilburg University.

'Sportservice Midden Nederland' is een provinciale ondersteuningsorganisatie die iedereen in de provincie Utrecht in staat stelt te sporten en te bewegen. Eén van de speerpunten is jeugdsport.'Sportservice Midden Nederland' biedt sport- en bewegingsgerelateerde interventies aan basisscholen aan. Hiermee wil zij basisscholen in staat stellen leerlingen te stimuleren om meer fysiek actief te zijn, vanwege de vele voordelen die dat met zich mee brengt. Ondanks het brede aanbod van interventies blijft de adoptie door basisscholen minimaal. De motieven voor het gebrek van de adoptie zijn niet bekend. Deze studie heeft de redenen en motivaties van basisscholen onderzocht waarom zij slechts een beperkt aantal interventies adopteren. De studie heeft als doel inzicht te verkrijgen in de besluitvorming van basisscholen met betrekking tot sport en bewegen en de argumenten en motivaties die aan deze besluitvorming ten grondslag liggen, alsmede de factoren die het proces van besluitvorming beïnvloeden. De onderzoeksvraag luidt als volgt: wat is de reden voor het ontbreken van de adoptie van sport- en bewegingsgerelateerde interventies door basisscholen? De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd.

Uitgever(s): Tilburg University,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Renskje de Wit

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
interventies
jeugd
leerlingen
primair onderwijs
scripties
sportstimulering