Visie & Beleidsplein

De belevenis van stadionbezoek

een studie naar de factoren die het stadionbezoek tot een aangename vrijetijdservaring maken voor Willem II-supporters

Neggers, R. (2001). De belevenis van stadionbezoek: een studie naar de factoren die het stadionbezoek tot een aangename vrijetijdservaring maken voor Willem II-supporters. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.

De probleemstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: welke factoren maken het stadionbezoek voor Willem II-supporters tot een aangename vrijetijdsbelevenis? Deze probleemstelling wordt onderzocht aan de hand van vier onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen informeren naar de tevredenheid van de supporters over de ervaringsbepalende stadionfactoren en de ervaringsbepalende voetbaltechnische factoren en naar het belang dat de supporters aan deze stadion- en voetbalfactoren hechten. Ook wordt in de rapportage de volgende subprobleemstelling geformuleerd: hoe staan de Willem II-supporters tegenover veranderingen van ervaringsbepalende factoren als gevolg van de invoering van de Euro League en in hoeverre is de invoering van een dergelijke competitie voor hen wenselijk? De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd. Bij het hoofdrapport hoort een apart bijlagendocument.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rudy Neggers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleving
kwaliteit
marktonderzoek
scripties
spelbeleving
sportsociologie
stadions
tevredenheid
topsport
voetbal
vrijetijdsbesteding