Visie & Beleidsplein

De sportbijlage

over de grenzen van de sportwereld

bijlagen bij het onderzoek naar trends en innovaties in sport en sportbeleid van Duitsland, Groot-Brittannië en Amerika

Bruining, J. (1999). De sportbijlage: over de grenzen van de sportwereld, bijlagen bij het onderzoek naar trends en innovaties in sport en sportbeleid van Duitsland, Groot-Brittannië en Amerika. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.

Deze publicatie handelt over een onderzoek naar trends en innovaties in sport en sportbeleid van Duitsland, Groot-Brittannië en Amerika. Door middel van een analyse en beoordeling van de sportwereld in deze landen kan Nederland een beter toekomstgericht sportbeleid opstellen. De doelstelling van het onderzoek luidt dan ook als volgt: bijdragen aan het ontwerpen van toekomstgericht sportbeleid in Nederland door middel van het analyseren van de situatie en de relevante ontwikkelingen op het gebied van sport en sportbeleid in enkele andere landen en het inventariseren en beoordelen van sportinnovaties en innovatieve ideeën, concepten en beleidsmaatregelen in deze landen. Daarbij is de volgende probleemstelling gehanteerd: welke ontwikkelingen in de sport en het sportbeleid van Duitsland, Engeland en Amerika en welke sportinnovaties en innovatieve ideeën, concepten en beleidsmaatregelen zijn leerzaam voor het ontwikkelen van toekomstig sportbeleid in Nederland? De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd. Deze publicatie betreft de bijlagenbundel bij de hoofdrapportage.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jom Bruining

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Duitsland
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten van Amerika
beleidsondersteuning
innovatie
scripties
sport (algemeen)
sportbeleid
toekomst
trends