Visie & Beleidsplein

Ga voor gezond! 2008-2009

resultaten van de ga voor gezond!-test

Dorgelo, A., & Gouw, I. de (2010). Ga voor gezond! 2008-2009: resultaten van de ga voor gezond!-test. Woerden: Gezondheidsinstituut NIGZ.

Dit rapport is geschreven in opdracht van gezondheidsinstituut NIGZ, programma School en geeft inzicht in de resultaten van de Ga voor gezond!-test als onderdeel van de nationale scholenactie Ga voor gezond!. De nationale scholenactie is een jaarlijks terugkerend initiatief voor alle basisscholen in Nederland met als doel gezondheid en veiligheid op de agenda van basisscholen te zetten. NIGZ, programma School, wil ook de resultaten van Ga voor gezond! voor het schooljaar 2008/2009 presenteren aan de betrokken partijen. Zij wil dit doen door de belangrijkste resultaten op de vijf gezondheidsthema's te presenteren in een factsheet en in een rapport. Aan NIGZ-Centrum Kennis en Kwaliteit (CKK) is gevraagd de meest opvallende testgegevens van Ga voor gezond! te analyseren en beschrijven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende thema's van de actie: eten en drinken (voeding); bewegen (beweging); je lichaam (lichamelijke gezondheid waaronder gezondheidsbeleving en BMI); lekker in je vel (sociale en psychische omgeving); binnen en buiten (gezond en veilig schoolklimaat). In dit rapport worden de resultaten weergegeven die als basis zullen dienen voor de factsheet.

Uitgever(s): Gezondheidsinstituut NIGZ,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Annemiek Dorgelo
Ilona de Gouw

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezonde leefstijl
gezondheid
gezondheidsbeleving
kinderen
leefomgeving
leerlingen
lichaamsbeweging
primair onderwijs
sociale netwerken
sociale veiligheid
veiligheid
voeding