Visie & Beleidsplein

Sportstimulering naar twee kanten

tussenevaluatie van het stimuleringsproject voor mensen met een lichamelijke handicap van de provincie Noord-Holland

Sportservice Noord-Holland (1997). Sportstimulering naar twee kanten: tussenevaluatie van het stimuleringsproject voor mensen met een lichamelijke handicap van de provincie Noord-Holland. Haarlem: Sportservice Noord-Holland.

In opdracht van de provincie Noord-Holland is door het voormalige Ondersteuningsinstituut Noord-Holland (ONH) onderzoek verricht naar de knelpunten op het gebied van de sportbeoefening door gehandicapten. De provincie heeft het resultaat van dit onderzoek in 1992 beleidsmatig vertaald in de notitie 'Stimulering sportbeoefening door gehandicapten'. In deze provinciale notitie uit 1992 wordt allereerst vastgesteld dat het aantal gehandicapten dat op dit moment aan sport doet, in relatie tot het geschatte potentiƫle aantal gehandicapte sporters, bijzonder laag te noemen is. Tevens werd vastgesteld dat het in de afgelopen jaren gevoerde beleid, als het gaat om het scheppen van voorwaarden om meer gehandicapten te stimuleren tot sportbeoefening, niet bijzonder succesvol is geweest. Reden om over te schakelen van een voorwaarden scheppend naar een stimulerend beleid. De twee sportstimuleringsprojecten voor lichamelijk gehandicapten in de regio's Kop van Noord-Holland en 't Gooi zijn daaruit voortgevloeid. Deze tussenevaluatie is gebaseerd op de huidige gegevens en op ramingen van te verwachten uitkomsten, zodat voor de provincie en de gemeenten de mogelijkheid wordt geschapen om hiermee in hun toekomstig beleid rekening te houden.

Uitgever(s): Sportservice Noord-Holland,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sportservice Noord-Holland

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

mensen met een lichamelijke beperking
projecten
sportbeoefening
sportstimulering