Visie & Beleidsplein

Op weg naar veelbelovende en effectieve programma's voor risicojongeren

Berger, M., & Menger, R. (2002). Op weg naar veelbelovende en effectieve programma's voor risicojongeren. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).

Jongeren, die tijdens hun groei naar volwassenheid dreigen vast te lopen, waardoor hun kans op een volwaardige positie in de maatschappij bedreigd wordt, verdienen adequate en effectieve hulp bij het oplossen van hun problemen. Kennis over effectieve en veelbelovende programma's kan een belangrijke bijdrage leveren aan de begeleiding en behandeling van risicojongeren. Van belang is dat kennis over deze programma's voor het veld inzichtelijk wordt. In dit licht is vanuit NIZW het initiatief genomen om te komen tot een beoordelingssystematiek ten behoeve van programma's voor risicojongeren met (beginnend) probleemgedrag. De eerste stap in dit kader bestaat uit het opstellen van criteria die gebruikt kunnen worden voor die beoordeling. Daarnaast is een instrument nodig met behulp waarvan programma's gescreend kunnen worden. In eerste instantie kunnen uitvoerende organisaties zelf de criteria en het screeningsinstrument gebruiken om de kwaliteit van eigen programma's te beoordelen en zo mogelijk te verbeteren. Op termijn is het doel om aan de hand van het ontwikkelde instrument te komen tot een gids voor veelbelovende en effectieve programma's voor risicojongeren.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marianne Berger
Renée Menger

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

effectieve interventies
interventies
kwetsbare jongeren