Visie & Beleidsplein

Universitair sportcentrum Maastricht

eindrapport

Buma, H., Leijen, T.C.J., & Thönissen, M.M.M.D. (1998). Universitair sportcentrum Maastricht: eindrapport. Maastricht: Hospitality Consultants.

De Universiteit Maastricht is een belangrijker huurder van sportaccommodaties in Maastricht. Ten behoeve van de studentensport wordt door de afdeling Lichamelijke Vorming & Sport (LV&S) op grote schaal capaciteit ingehuurd bij binnen- en buitensportaccommodaties. Ook voor het afnemen van tentamens wordt veelvuldig een beroep gedaan op binnensportaccommodaties. Een van de meest gebruikte accommodaties is de Sporthal Randwyck, die eigendom is van de gemeente Maastricht. De Gemeente Maastricht heeft in 1997 bij de UM geïnformeerd of en in hoeverre een overname van eigendom en beheer van de Sporthal Randwyck door de UM bespreekbaar is. De UM wil de (on)mogelijkheden en voor- en nadelen van een eventuele eigendomsoverdracht serieus onderzoeken. De UM wil op die manier een besluit nemen over de wenselijkheid en haalbaarheid van een eventuele overname of andere relevante opties. Daarna zullen de onderhandelingen met de gemeente Maastricht worden geopend. Hospitality Consultants (HC) heeft de opdracht gekregen voor het project Universitair Sportcentrum Maastricht.

Uitgever(s): Hospitality Consultants,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

H. Buma
T.C.J. Leijen
M.M.M.D. Thönissen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportaccommodaties