Visie & Beleidsplein

Een empirische verkenning naar drijfveren en andere medisch psychologische aspecten van dopinggebruik

Cornelissen, P.G.J., Duivenvoorden, H.J., Erdman, R.A.M., Pool, J., Verhage, F., & IJzerman, J.C. (1986). Een empirische verkenning naar drijfveren en andere medisch psychologische aspecten van dopinggebruik. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

Er zijn vele vragen te stellen met betrekking tot dopingproblematiek. De vraagstelling die centraal staat in dit onderzoek luidt als volgt: op welk moment neemt een sporter doping en wat zijn daarbij de drijfveren? In hoofdstuk 1 worden de achtergronden van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk 2 wordt een kort overzicht gegeven van de historie van het dopinggebruik. De definitie van doping, de dopinglijsten en de effecten van dopinggeduide middelen worden behandeld in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt de literatuur beschreven welke specifiek betrekking heeft op de persoonlijkheidsstructuur van de sporters en de motieven om de dopinggeduide middelen te nemen. De opzet en de werkwijze waarop het onderzoek werd uitgevoerd staat beschreven in hoofdstuk 5. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in hoofdstuk 6. Het verslag wordt afgesloten met een aantal praktische aanbevelingen.

Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

P.G.J. Cornelissen
H.J. Duivenvoorden
R.A.M. Erdman
J. Pool
F. Verhage
J.C. IJzerman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

doping
topsporters