Visie & Beleidsplein

Veranderingen in lokaal sportbeleid

onderzoek naar achterliggende factoren bij beleidsveranderingen in het Nederlandse lokale sportbeleid

Eickmans, K.M. (2009). Veranderingen in lokaal sportbeleid: onderzoek naar achterliggende factoren bij beleidsveranderingen in het Nederlandse lokale sportbeleid. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

Er is reeds veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar ontwikkelingen in het nationale sportbeleid. Echter, er is veel minder bekend over ontwikkelingen en veranderingen in het gemeentelijk sportbeleid. Dit terwijl sportbeleid zich voornamelijk op lokaal niveau afspeelt en gemeenten in 2005 ongeveer 13 maal zo veel geld uitgeven aan sportbeleid dan de rijksoverheid (naar Goossens, 2008). De doelstelling van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, luidt als volgt: het verkrijgen van inzicht in veranderingen in het lokale sportbeleid en de factoren die hierop van invloed zijn geweest, teneinde een bijdrage te leveren aan de kennis en theorievorming over het lokale sportbeleid. In dit onderzoek ligt de nadruk op veranderingen in het lokale sportbeleid van midden jaren negentig tot nu en welke factoren hiertoe hebben geleid: in hoeverre en op welke manier is het Nederlandse lokale sportbeleid het afgelopen decennium veranderd en welke factoren liggen hieraan ten grondslag? De resultaten van dit afstudeeronderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Universiteit van Tilburg,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karlijn Eickmans

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
lokaal beleid
scripties
sportbeleid