Visie & Beleidsplein

De op(en)stelling van sportverenigingen

hoe krijgt een gemeente haar autochtone sportverenigingen van de reservebank in het sportstimuleringsbeleid voor allochtonen?

Monster, A. (1994). De op(en)stelling van sportverenigingen: hoe krijgt een gemeente haar autochtone sportverenigingen van de reservebank in het sportstimuleringsbeleid voor allochtonen?. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

De vraagstelling die in deze scriptie centraal staat is drieledig en luidt als volgt: (1) welk beleid is voor de overheid deugdelijk en haalbaar met betrekking tot het openstellen van sportverenigingen voor allochtonen?; (2) mag de overheid grenzen stellen aan de autonomie van sportverenigingen teneinde hen meer open te doen stellen voor allochtonen?; (3) hoe valt de huidige verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en particulier initiatief binnen het sportstimuleringsbeleid voor allochtonen te beoordelen? De resultaten van het afstudeeronderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anja Monster

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

niet-westerse allochtonen
nieuwe Nederlanders
scripties
sportbeleid
sportstimulering
sportverenigingen