Visie & Beleidsplein

Breedtesportimpuls Maastricht

breedtesportprogramma ten behoeve van de ontwikkeling van de breedtesport in Maastricht

Quaden, J. (1999). Breedtesportimpuls Maastricht: breedtesportprogramma ten behoeve van de ontwikkeling van de breedtesport in Maastricht. Maastricht: Gemeente Maastricht.

De Breedtesportimpuls komt voor de gemeente Maastricht op het moment dat het nieuwe sportbeleid wordt vastgesteld. Hierdoor kan optimaal aansluiting worden gevonden bij de impuls die het rijk wil geven aan de breedtesport. Beleidsmatig ligt de nadruk van het Maastrichtse sportbeleid op de breedtesport. Hierbij wordt een twee-sporen benadering gevolgd, sport als doel en sport als middel. Op deze wijze verwacht de gemeente dat de sport zich in Maastricht optimaal kan ontwikkelen waardoor de maatschappelijke waarden breed benut zullen worden. Deze projectaanvraag is als volgt inhoud gegeven. Aan de hand van een korte beschrijving van het recent geformuleerde sportbeleid wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de gemeente op integrale wijze invulling heeft gegeven aan de betekenis van sport. Uitgaande van het beleid dat de gemeente ten aanzien van beleidsveld sport voert, wordt een beeld geschetst van de positie van sport in het Meerjaren Ontwikkelingsplan. Ter afronding wordt de vertaalslag gemaakt om vanuit de geformuleerde beleidsprogramma's te komen tot concrete activiteiten die een bijdrage leveren aan het benutten van de integrale waarden van de sport.

Uitgever(s): Gemeente Maastricht,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J. Quaden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesport
breedtesportimpuls
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid
sportbeoefening
sportstimulering