Visie & Beleidsplein

Breedtesportimpuls Tilburg 2001-2006

Nefs, H. (2000). Breedtesportimpuls Tilburg 2001-2006. Tilburg: Gemeente Tilburg.

De breedtesport krijgt binnen het Tilburgse sportbeleid al geruime tijd speciale aandacht. Ondanks diverse succesvolle pogingen en acties in de afgelopen jaren om de breedtesport binnen Tilburgs stadsgrenzen extra te ondersteunen ligt de sportdeelname in Tilburg nog onder het landelijke gemiddelde wat de noodzaak van een breedtesportimpuls extra aantoont. Deze aanvraag beoogt op basis van huidige inzichten richting te geven aan de breedtesport in Tilburg in de komende jaren. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij in het Meerjarig Investerings- en Ontwikkelingsplan (MIOP) en in het Grote Steden Beleid (GSB) neergelegde aandachtspunten. In hoofdstuk 2 wordt door middel van een analyse de Tilburgse breedtesport in kaart gebracht en vervolgens worden, aan de hand van de geconstateerde knelpunten, in hoofdstuk 3, 4 en 5 doelstellingen en richtlijnen geformuleerd. In hoofdstuk 6 wordt in een plan van aanpak uiteengezet hoe de gemeente Tilburg de beoogde resultaten wil bereiken met een beschrijving van projectorganisatie, projectduur en samenwerkingsverbanden. In een actieprogramma, hoofdstuk 7, worden concrete projecten beschreven met een overzicht van de, per project, benodigde tijd en financiƫn. Tot slot komen in hoofdstuk 8 de financiƫle gevolgen van de breedtesportimpuls tot uiting.

Uitgever(s): Gemeente Tilburg,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Harry Nefs

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesport
breedtesportimpuls
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid
sportbeoefening
sportstimulering