Visie & Beleidsplein

Jeugd in beweging Tilburg

plan van aanpak

maart 1998

Bureau Ondersteuning Tilburgse Sport (BOTS) (1998). Jeugd in beweging Tilburg: plan van aanpak, maart 1998. Tilburg: Bureau Ondersteuning Tilburgse Sport (BOTS).

Op initiatief van de ministeries van VWS en OC&W en in nauwe samenwerking met NOC*NSF is invulling gegeven aan het meerjarig landelijk project 'Jeugd in Beweging'. In het Plan van Aanpak wordt aandacht gegeven aan de beoogde doelstelling en samenwerking tussen onderwijs-, jeugd- en sportbeleid en betrokken maatschappelijke organisaties en instellingen. Tijdens het landelijk LC-congres in Maastricht werden alle (aanwezige) gemeenten opgeroepen om een aanvraag in te dienen voor aanstelling van een bewegingsconsulent. Een bewegingsconsulent gaat in de gemeente de sportbeoefening van de jeugd op uiteenlopende manieren stimuleren. Ook de gemeente Tilburg heeft een aanvraag ingediend, welke is gehonoreerd. Vanaf 1 januari 1998 tot 1 september 2000 zal de bewegingsconsulent werkzaam zijn. Het sportbeleid van de gemeente Tilburg is zo ingericht dat Bureau Ondersteuning Tilburgse Sport (BOTS) het sportstimuleringsbeleid uitvoert. Naast de andere meerjarige projecten 'Tilburgse ouderen in beweging' en 'Regionaliseringsproject Aangepast Sporten' zal BOTS nu ook het meerjarig project 'Jeugd in beweging' handen en voeten gaan geven. Dit document betreft het plan van aanpak.

Uitgever(s): Bureau Ondersteuning Tilburgse Sport (BOTS),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bureau Ondersteuning Tilburgse Sport (BOTS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Jeugd in Beweging (project)
gemeenten
jeugd
sportbeleid
sportstimulering